La Finca


La nostra finca està privilegiadament situada entre Garriguella i Peralada. A l'Empordà entre el Mediterrani i els Pirineus. Envoltada de bosc mediterrani, pentinada per la tramuntana, té una climatologia i una varietat de terres que donen uns matisos particulars a aquest oli únic.

Tant la torre, que dóna nom a les finques que l'envolten, com les oliveres, són el clar exemple de l'estreta relació que hi ha hagut des de fa generacions i que encara hi ha, entre l'home i el seu entorn.